Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. srpnja 2018. uputio Hof van Cassatie (Belgija) – JM protiv État belge

(predmet C-470/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hof van Cassatie

Stranke glavnog postupka

Podnositelj žalbe u kasacijskom postupku: JM

Druga stranka u kasacijskom postupku: État belge

Prethodno pitanje

Treba li članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da mu se u odnosu na porez na dodanu vrijednost u svim okolnostima protivi upotreba dokaza koji su stečeni povredom prava na poštovanje privatnog života zajamčenog člankom 7. Povelje ili dopušta nacionalno uređenje prema kojem sud koji mora odlučiti smije li se takav dokaz upotrijebiti kao temelj za utvrđivanje poreza na dodanu vrijednost mora provesti ocjenu kako je to opisano u točki 4. odluke kojom se upućuje prethodno pitanje?

____________