Language of document :

NKT Verwaltungs GmbH, varem nkt cables GmbH, NKT A/S, varem NKT Holding A/S 24. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 12. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-447/14: NKT Verwaltungs ja NKT versus komisjon

(kohtuasi C-607/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: NKT Verwaltungs GmbH, varem nkt cables GmbH, NKT A/S, varem NKT Holding A/S (esindajad: advocaat B. Creve, advokat M. Kofmann)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus tervikuna või osaliselt;

tühistada vaidlusalune otsus1 tervikuna või osaliselt;

teise võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse uueks arutamiseks kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega;

määrata menetlust korraldav meede; ja

mõista nii apellatsioonimenetluse kui ka Üldkohtu menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide: Üldkohus määras vääralt rikkumise territoriaalse ulatuse.

Teine väide: Üldkohus rikkus õigusnormi hinnates ÜVRi2 ulatust ja NKT osalust ÜVRs ja tema teadlikkust sellest.

Kolmas väide: Üldkohus rikkus õigusnormi tuvastades, et apellandi kaitseõigusi ei ole rikutud.

Neljas väide: Üldkohus rikkus õigusnormi lükates tagasi apellandi väite trahvi tühistamise või vähendamise kohta.

____________

1 Komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsus C(2014) 2139 final Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta.

2 Üks vältav rikkumine.