Language of document :

Valitus, jonka NKT Verwaltungs GmbH, aiemmin nkt cables GmbH, ja NKT A/S, aiemmin NKT Holding A/S, ovat tehneet 24.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-447/14, NKT Verwaltungs ja NKT v. komissio, 12.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-607/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: NKT Verwaltungs GmbH, aiemmin nkt cables GmbH, ja NKT A/S, aiemmin NKT Holding A/S (edustajat: B. Creve, advocaat ja M. Kofmann, advokat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion kokonaan tai osittain

kumoaa riidanalaisen päätöksen1 kokonaan tai osittain,

toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen sen ratkaisemiseksi unionin tuomioistuimen antaman tuomion mukaisesti

määrää prosessinjohtotoimesta ja

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut sekä valitusasiassa että unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyssä oikeudenkäynnissä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin määritteli virheellisesti rikkomisen maantieteellisen laajuuden.

Toinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisia virheitä arvioidessaan yhtenä kokonaisuutena pidettävän jatketun kilpailusääntöjen rikkomisen ulottuvuutta sekä NKT:n yhtenä kokonaisuutena pidettävään jatkettuun kilpailusääntöjen rikkomiseen osallistumisen ulottuvuutta ja sen tietoisuutta kyseisestä rikkomisesta.

Kolmas valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisia virheitä, kun se katsoi, ettei valittajien puolustautumisoikeuksia ollut loukattu.

Neljäs valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisia virheitä, kun se hylkäsi valittajien vaatimuksen sakon kumoamisesta tai sen alentamisesta.

____________

1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 2.4.2014 annettu komission päätös C(2014) 2139 final.