Language of document :

Žalba koju su 24. rujna 2018. podnijeli NKT Verwaltungs GmbH, bivši nkt cables GmbH, NKT A/S, bivši NKT Holding A/S protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-447/14: NKT Verwaltungs i NKT protiv Komisije

(predmet C-607/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: NKT Verwaltungs GmbH, bivši nkt cables GmbH, NKT A/S, bivši NKT Holding A/S (zastupnik: B. Creve, advocaat, M. Kofmann, advokat)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine pobijanu presudu u cijelosti ili djelomično;

poništi predmetnu odluku1 u cijelosti ili djelomično;

podredno, vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje u skladu s presudom Suda;

odredi mjeru upravljanja postupkom; i

naloži Komisiji snošenje troškova žalbenog postupka i postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi razlog: Opći je sud pogrešno utvrdio teritorijalni opseg povrede.

Drugi razlog: Opći je sud počinio pogreške koje se tiču prava pri ocjeni opsega JTP2 -a i opsega NKT-ovog sudjelovanja u i svijesti o JTP-u.

Treći razlog: Opći je sud počinio pogreške koje se tiču prava kada je zaključio da prava obrane žaliteljâ nisu povrijeđena.

Četvrti razlog: Opći je sud počinio pogreške koje se tiču prava kada je odbio zahtjev žaliteljâ za poništenje ili sniženje novčane kazne.

____________

1 Odluka Komisije C(2014) 2139 final od 2. travnja 2014. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u

2 Jedinstvena i trajna povreda