Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-447/14. sz., NKT Verwaltungs és NKT kontra Bizottság ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen az NKT Verwaltungs GmbH, korábban nkt cables GmbH és az NKT A/S, korábban NKT Holding A/S által 2018. szeptember 24-én benyújtott fellebbezés

(C-607/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: NKT Verwaltungs GmbH, korábban nkt cables GmbH, NKT A/S, korábban NKT Holding A/S (képviselők: B. Creve advocaat, M. Kofmann advokat)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

egészben vagy részben helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

egészben vagy részben semmisítse meg a vitatott határozatot;1

másodlagosan utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy a Bíróság ítéletének megfelelően hozzon határozatot az ügyben;

rendeljen el pervezető intézkedést; és

kötelezze a Bizottságot mind a fellebbezési eljárás, mind a Törvényszék előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: a Törvényszék tévesen határozta meg a jogsértés területi kiterjedését.

Második jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az EFJ2 kiterjedését, valamint az NKT EFJ-ben való részvételének és arról való tudomásának mértékét értékelte.

Harmadik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a fellebbezők védelemhez való joga nem sérült.

Negyedik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor elutasította a fellebbezők megsemmisítés iránti, illetve a bírság csökkentése iránti kérelmét.

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban 2014. április 2-án hozott C(2014) 2139 final bizottsági határozat.

2 Egységes és folyamatos jogsértés.