Language of document :

2018 m. rugsėjo 24 d. NKT Verwaltungs GmbH, buvusios nkt cables GmbH, NKT A/S, buvusios NKT Holding A/S, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-447/14, NKT Verwaltungs ir NKT / Komisija

(Byla C-607/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: NKT Verwaltungs GmbH, buvusi nkt cables GmbH, NKT A/S, buvusi NKT Holding A/S, atstovaujamos advokatų B. Creve ir M. Kofmann

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti visą skundžiamą sprendimą ar jo dalį;

panaikinti visą ginčijamą sprendimą1 ar jo dalį;

subsidiariai, grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą remdamasis Teisingumo Teismo sprendimu;

taikyti proceso organizavimo priemones ir

įpareigoti Komisiją padengti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliaciniame procese ir procese Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas klaidingai nustatė pažeidimo teritorinę apimtį.

Antrasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidų, vertindamas VTP2 ir NKT dalyvavimo apimtį darant VTP.

Trečiasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidų, kai nusprendė, kad apeliančių teisės į gynybą nebuvo pažeistos.

Ketvirtasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidų, kai atmetė apeliančių reikalavimą panaikinti ar sumažinti baudą.

____________

1 2014 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas C(2014) 2139 final dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį.

2 Vienas ir tęstinis pažeidimas.