Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 24 september 2018 door NKT Verwaltungs GmbH, voorheen nkt cables GmbH, NKT A/S, voorheen NKT Holding A/S tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 12 juli 2018 in zaak T-447/14, NKT Verwaltungs en NKT / Commissie

(Zaak C-607/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirantes: NKT Verwaltungs GmbH, voorheen nkt cables GmbH, NKT A/S, voorheen NKT Holding A/S (vertegenwoordigers: B. Creve, advocaat, M. Kofmann, advokat)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

Rekwirantes verzoeken het Hof om:

het bestreden arrest geheel of gedeeltelijk te vernietigen;

het litigieuze besluit1 geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren;

subsidiair, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht om te oordelen overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie;

een maatregel tot organisatie van de procesgang te gelasten, en

de Commissie te verwijzen in de kosten van zowel de procedure in hogere voorziening als de procedure voor het Gerecht.

Middelen en voornaamste argumenten

Eerste middel: het Gerecht heeft de geografische reikwijdte van de inbreuk onjuist vastgesteld.

Tweede middel: het Gerecht heeft blijk gegeven van onjuiste rechtsopvattingen bij het bepalen van de omvang van de EVI2 en de reikwijdte van de betrokkenheid van NKT bij de EVI en haar wetenschap van de EVI.

Derde middel: het Gerecht heeft blijk gegeven van onjuiste rechtsopvattingen door te oordelen dat de rechten van verdediging van de rekwiranten niet geschonden waren.

Vierde middel: het Gerecht heeft blijk gegeven van onjuiste rechtsopvattingen door rekwirantes' middel inzake de nietigverklaring of beperking van de boete te verwerpen.

____________

1 Besluit van de Commissie C(2014) 2139 final van 2 april 2014 inzake een procedure op grond van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 53 EER-overeenkomst.

2 Enkele en voortdurende inbreuk.