Language of document :

Pritožba, ki sta jo družbi NKT Verwaltungs GmbH, prej nkt cables GmbH, in NKT A/S, prej NKT Holding A/S, vložili 24. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-447/14, NKT Verwaltungs in NKT/Komisija

(Zadeva C-607/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: NKT Verwaltungs GmbH, prej nkt cables GmbH, NKT A/S, prej NKT Holding A/S (zastopnika: B. Creve, advocaat, M. Kofmann, advokat)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnici Sodišču predlagata, naj:

izpodbijano sodbo v celoti ali deloma razveljavi;

zadevni sklep1 v celoti ali deloma razglasi za ničen;

podredno, zadevo vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču, da sprejme odločitev v skladu z ugotovitvami iz sodbe Sodišča;

sprejme ukrep procesnega vodstva in

naloži Komisiji, naj plača stroške postopka s pritožbo in stroške postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno določilo območje kršitve.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ko je presojalo obseg enotne in trajajoče kršitve ter obseg udeležbe družbe NKT pri tej kršitvi in njeno zavedanje o tej kršitvi.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da pritožnicama pravica do obrambe ni bila kršena.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je zavrnilo predlog pritožnic za odpravo ali znižanje globe.

____________

1 Sklep Komisije C(2014) 2139 final z dne 2. aprila 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP.