Language of document :

Az Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2018. szeptember 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RB kontra TÜV Rheinland LGA Products GmbH és társa

(C-581/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Az alapeljárás felei

Felperes: RB

Alperesek: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan az EUMSZ 18. cikk első bekezdésében előírt tilalomnak nem csak az uniós tagállamok és intézmények, hanem magánszemélyek is címzettjei-e (az EUMSZ 18. cikk első bekezdésének közvetlen horizontális hatálya)?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz és az EUMSZ 18. cikk első bekezdésének magánszemélyek közötti viszonyban való alkalmazhatatlansága esetén: úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 18. cikk első bekezdését, hogy e rendelkezéssel ellentétes a biztosítási fedezetnek a kontinentális Franciaországban és a francia tengerentúli területeken bekövetkezett károkra történő korlátozása amiatt, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező francia hatóság, a Bureau central de tarification (Díjszabásokat Felügyelő Központi Hivatal) nem kifogásolta ezt a kikötést, noha az ellentétes az EUMSZ 18. cikk első bekezdésével, mivel állampolgárságon alapuló közvetett hátrányos megkülönböztetést tartalmaz?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: milyen körülmények között igazolható a közvetett hátrányos megkülönböztetés a horizontális hatály eseteiben? Különösen: igazolható-e a biztosítási fedezetnek az egy bizonyos EU-tagállamban bekövetkezett károkra történő korlátozása a biztosító felelősségének korlátozásával és a biztosítási díj mértékével érvelve, amennyiben a vonatkozó biztosítási szerződések egyúttal arról rendelkeznek, hogy sorozatkár esetén a fedezet károsultanként és biztosítási évenként összegszerűen korlátozott?

Amennyiben az első kérdésre adott válasz igenlő: úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 18. cikk első bekezdését, hogy a biztosító nem emelhet kifogást arra hivatkozva, hogy a kártérítési limitet már elérték, amennyiben az EUMSZ 18. cikk első bekezdésével ellentétesen a biztosító csak azon károkat téríti meg, amelyek a kontinentális Franciaországban és a francia tengerentúli területeken következtek be, és a kár ezeken a területeken kívül következett be?

____________