Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) la 19 septembrie 2018 – RB/TÜV Rheinland LGA Products GmbH și alții

(Cauza C-581/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Părțile din procedura principală

Reclamantă și apelantă: RB

Pârâte și intimate: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A.

Întrebările preliminare

Destinatarii interdicției discriminării consacrate la articolul 18 primul paragraf TFUE sunt numai statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile Uniunii, sau și particularii [opozabilitate directă față de terți a articolului 18 primul paragraf TFUE]?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, iar articolul 18 primul paragraf TFUE nu ar fi aplicabil în raporturile dintre particulari: articolul 18 primul paragraf TFUE trebuie interpretat în sensul că această dispoziție se opune unei limitări a acoperirii riscului la sinistrele care survin în Franța metropolitană și în teritoriile franceze de peste mări ca urmare a faptului că autoritatea franceză competentă, Bureau central de tarification (Biroul central de tarifare), nu a ridicat obiecții în raport cu respectiva clauză, în pofida faptului că aceasta încalcă articolul 18primul paragraf TFUE întrucât conține o discriminare indirectă pe motiv de cetățenie?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: în ce condiții se poate justifica o discriminare indirectă în cazuri de opozabilitate față de terți?În special: se poate admite o limitare teritorială a acoperirii riscului la sinistrele survenite pe teritoriul unui anumit stat membru al Uniunii Europene în temeiul argumentului privind limitarea obligației de asistență a companiei de asigurări și cuantumul primelor, în cazul în care contractele de asigurare relevante prevăd, de asemenea, că, în cazul unor sinistre în serie, valoarea acoperită pentru fiecare cerere și valoarea acoperită pentru fiecare an de asigurare au un cuantum limitat?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: articolul 18 primul paragraf TFUE trebuie interpretat în sensul că asigurătorului, în cazul în care acesta, cu încălcarea articolului 18 primul paragraf TFUE, a intervenit pentru a soluționa doar solicitările de despăgubire pentru sinistre sinistrele survenite în Franța metropolitană și în teritoriile franceze de peste mări, i se poate refuza dreptul de a invoca obiecția conform căreia plata nu poate fi efectuată întrucât plafonul a fost deja atins, în cazul în care sinistrul a survenit în afara acestor teritorii?

____________