Language of document :

A Törvényszék (kibővített negyedik tanács) T-786/14. sz., Eleni Pavlikka Bourdouvali és társai kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. július 13-án hozott ítélete ellen Eleni Pavlikka Bourdouvali és társai által 2018. szeptember 24-én benyújtott fellebbezés

(C-604/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Eleni Pavlikka Bourdouvali és társai (képviselők: P. Tridimas Barrister és K. Chrysostomides ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Európai Központi Bank, az Európai Unió Tanácsa által képviselt eurócsoport, az Európai Bizottság által képviselt Európai Unió

A fellebbező kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék határozatát;

adjon helyt a fellebbezők által a Törvényszék előtti eljárásban előterjesztett kérelmeknek;

az ellenérdekű feleket kötelezze a jelen fellebbezés és a Törvényszék előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők úgy vélik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben:

megállapította, hogy az eurócsoport nem követelte meg Ciprustól, hogy hozza meg azokat az intézkedéseket, amelyek a fellebbezők számára kárt okoztak, illetve hogy ezen intézkedéseket nem az Európai Uniónak betudható aktus kényszerítette ki;

úgy ítélte meg, hogy az EKB 2013. március 21-i sajtóközleménye nem okozott kárt a fellebbezőknek;

kimondta, hogy egyes más aktusokkal a fellebbezők nem írták elő Ciprus számára, hogy továbbra is végrehajtsa a kárt okozó intézkedéseket és/vagy nem követelte meg azon kárt okozó intézkedések elfogadását, amelyeket a kárt okozó rendeletek 2013. július 30-i módosításával vezettek be;

úgy ítélte meg, hogy a 2013/236 tanácsi határozat1 nem követelte meg az összes kárt okozó intézkedést;

megállapította, hogy nem valósult meg az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (1) bekezdésében, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 1. jegyzőkönyvének 1. cikkében védett, tulajdonhoz való jognak, továbbá a bizalomvédelem elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó elvnek a súlyos megsértése.

A fellebbezők úgy érvelnek, hogy a kárt okozó intézkedések nem tesznek eleget azon követelménynek, hogy a tulajdonhoz való jog korlátozásait törvényben kell előírni, és nem felelnek meg az arányosság követelményének sem. Úgy vélik, hogy az ellenérdekű felek magatartása jogos bizalmat keltett bennük azzal kapcsolatban, hogy nem kerül sor belső feltőkésítési intézkedésekre az eszközeiket érintő veszteségek előírása révén. Úgy vélik, hogy a Bank of Cyprus és a Laiki betéteseiként és/vagy részvényeseiként hátrányos megkülönböztetés érte őket többek között olyan euróövezeti tagállamok betéteseihez és részvényeseihez képest, amelyek hasonló pénzügyi támogatásban részesültek, mint amelyet Ciprus részére is nyújtottak.

____________

1 A pénzügyi stabilitás és a fenntartható növekedés helyreállítása céljából Ciprus által végrehajtandó egyedi intézkedésekről szóló 2013. április 25-i tanácsi határozat ().