Language of document :

Recurs introdus la 24 septembrie 2018 de Eleni Pavlikka Bourdouvali și alții împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 13 iulie 2018 în cauza T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali și alții/Consiliul Uniunii Europene și alții

(Cauza C-604/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurenți: Eleni Pavlikka Bourdouvali și alții (reprezentanți: P. Tridimas, Barrister, K. Chrysostomides, avocați)

Celelalte părți din procedură: Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană, Eurogrupul, reprezentat de Consiliul Uniunii Europene, Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană

Concluziile recurenților

Recurenţii solicită Curţii:

casarea hotărârii Tribunalului;

acordarea măsurilor solicitate de recurenţi în procedurile care s-au aflat pe rolul Tribunalului,

obligarea celorlalte părți din procedură la plata cheltuielilor de judecată efectuate în primă instanţă la Tribunal şi în apel.

Motivele și principalele argumente

Recurenţii consideră că Tribunalul a săvârşit o eroare în drept prin faptul că:

a constatat că Eurogrupul nu a impus Ciprului să ia măsurile care le-au cauzat pierderi sau că acele măsuri nu erau impuse prin acţiuni care să fie imputate Uniunii Europene;

a apreciat că comunicatul de presă al BCE din 21 martie 2013 nu a cauzat un prejudiciu recurenţilor;

a reţinut că, prin alte acte anume, intimaţii nu au impus Ciprului să continue să implementeze măsurile cauzatoare de prejudicii şi/sau nu au impus Ciprului să adopte măsurile cauzatoare de prejudicii introduse prin modificările la decretele cauzatoare de prejudicii din 30 iulie 2013;

a apreciat că nu toate măsurile cauzatoare de prejudicii au fost impuse prin Decizia 2013/236 a Consiliului1 ,

a constatat că nu a existat o încălcare serioasă a dreptului la proprietate, astfel cum este protejat prin articolul 17 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a UE şi articolul 1 din Protocolul 1 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, principiului protecţiei încrederii legitime şi principiului nediscriminării.

Recurenţii arată că măsurile cauzatoare de prejudicii nu au îndeplinit cerinţa ca restricţiile la dreptul de proprietate să fie prevăzute de lege şi nici cerinţa proporţionalităţii. Ei consideră că acest comportament al intimaţilor a dat naştere unei încrederi legitime că nicio măsură de finanţare internă nu va fi luată prin „raderea” bunurilor lor. Recurenţii apreciază că, în calitate de deponenţi, de acţionari şi de deţinători titluri de valoare la Bank of Cyprus şi/sau Laiki au suferit o discriminare, între altele, în raport cu deponenţii, cu acţionarii sau cu deţinătorii de titluri de valoare la bănci din alte state membre ale zonei euro, care au beneficiat de asistenţă financiară similară cu cea acordată Ciprului.

____________

1 Decizia din 25 aprilie 2013 a Consiliului adresată Ciprului cu privire la anumite măsuri specifice de reinstaurare a stabilității financiare și a creșterii sustenabile (JO 2013, L 141, p. 32).