Language of document :

Žaloba podaná dne 2. října 2018 – Evropská komise v. Polská republika

(Věc C-619/18)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: K. Banks, H. Krämer, S. Kaleda, zmocněnci)

Žalovaná: Polská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Polská republika tím, že snížila věk odchodu soudců Sądu Najwyższego (Nejvyšší soud, Polsko) do důchodu a uplatnila jej na soudce jmenované k Sądu Najwyższemu před 3. dubnem 2018, a také tím, že Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej (prezident Polské republiky) přiznala diskreční právo prodloužit soudcům Sądu Najwyższego aktivní vykonávání funkce, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 19 odst. druhého pododstavce Smlouvy o Evropské unii ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie;

uložil Polské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise zaprvé tvrdí, že ustanovení ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (zákon ze dne 8. prosince 2017, o Nejvyšším soudu), jimiž byl snížen věk odchodu do důchodu pro stávající soudce jmenované k Sądu Najwyższemu přede dnem nabytí účinnosti citovaného zákona (3. dubna 2018), jsou v rozporu se zásadou neodvolatelnosti soudců.

Komise zadruhé tvrdí, že ustanovení zákona o Nejvyšším soudu, která prezidentovi Polské republiky přiznávají diskreční právo prodloužit soudcům Sądu Najwyższego aktivní vykonávání funkce, jsou v rozporu se zásadou soudcovské nezávislosti.

____________