Language of document :

Tužba podnesena 2. listopada 2018. – Europska komisija protiv Republike Poljske

(predmet C-619/18)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: K. Banks, H. Krämer i S. Kaleda)

Tuženik: Republika Poljska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da,

utvrdi da je Republika Poljska povrijedila svoje obveze iz članka 19. stavka 1. podstavka 2. Ugovora o Europskoj uniji u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, jer je snizila dob za odlazak u mirovinu (dob za umirovljenje) za suce Sąda Najwyższy (Vrhovni sud) i sniženu dob za umirovljenje primijenila na suce koji su imenovani na Sąd Najwyższy prije 3. travnja 2018. te također predsjedniku Republike Poljske dodijelila pravo da aktivni mandat sudaca Sąda Najwyższy produlji prema vlastitoj ocjeni;

naloži Republici Poljskoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Kao prvo, Komisija tvrdi da se odredbama zakona od 8. prosinca 2017. o Vrhovnom sudu (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym), kojima je dob za umirovljenje za suce Sąda Najwyższy, koji su na Sąd Najwyższy imenovani prije datuma stupanja na snagu tog zakona (3. travnja 2018.), povrjeđuje načelo nesmjenjivosti sudaca.

Kao drugo, Komisija ističe da se odredbama zakona o Vrhovnom sudu, kojima se predsjedniku Republike Poljske dodjeljuje pravo da aktivni mandat sudaca Sąda Najwyższy produlji prema vlastitoj ocjeni, povređuje načelo sudačke neovisnosti.

____________