Language of document :

2018. október 2-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

(C-619/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Banks, H. Krämer és S. Kaleda, meghatalmazottak)

Alperes: Lengyel Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Lengyel Köztársaság – mivel a Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság) bírái nyugdíjkorhatárát lecsökkentette, és ezt a nyugdíjkorhatárt a Sąd Najwyższyre 2018. április 3-ig kinevezett bíráira alkalmazta, továbbá mivel a Sąd Najwyższy bírái aktív szolgálatának meghosszabbítására vonatkozóan a Lengyel Köztársaság elnöke számára mérlegelési jogot biztosított – nem teljesítette az Európai Unióról szóló Szerződés 19. cikke (1) bekezdése második albekezdésének és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkének együttesen értelmezett rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit.

a Lengyel Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Először is a Bizottság azt állítja, hogy a legfelsőbb bíróságról szóló, 2017. december 8-i törvény (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym) rendelkezései, amelyek csökkentették az e törvény hatálybalépése (2018. április 3.) előtt a Sąd Najwyższyre kinevezett bírák nyugdíjkorhatárát, sértik a bírák elmozdíthatatlanságának elvét.

Másodszor a Bizottság azt állítja, hogy a legfelsőbb bíróságról szóló törvény rendelkezései, amelyek a Lengyel Köztársaság elnöke számára mérlegelési jogot biztosítanak a Sąd Najwyższy bírái aktív szolgálatának meghosszabbítására, sértik a bírói függetlenség elvét.

____________