Language of document :

2018 m. spalio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika

(Byla C-619/18)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama K. Banks, H. Krämer, S. Kaleda

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad sumažinusi Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensinį amžių ir taikydama jį iki 2018 m. balandžio 3 d. į pareigas paskirtiems šio teismo teisėjams, taip pat suteikusi Lenkijos Respublikos prezidentui diskreciją spręsti dėl Aukščiausiojo Teismo teisėjų kadencijos pratęsimo, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį.

Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirma, Komisija teigia, kad 2017 m. gruodžio 8 d. ustawa o Sądzie Najwyższym (Aukščiausiojo Teismo įstatymas) nuostatomis dėl pensinio amžiaus sumažinimo pareigas einantiems teisėjams, paskirtiems į Aukščiausiąjį Teismą iki šio įstatymo įsigaliojimo (2018 m. balandžio 3 d.), pažeidžiamas teisėjų nepašalinamumo principas.

Antra, Komisija teigia, kad Aukščiausiojo Teismo įstatymo nuostatomis, kuriomis Lenkijos Respublikos prezidentui suteikiama diskrecija spręsti dėl Aukščiausiojo Teismo teisėjų kadencijos pratęsimo, pažeidžiamas teisėjų nepriklausomumo principas.

____________