Language of document :

Acțiune introdusă la 2 octombrie 2018 – Comisia Europeană/Republica Polonă

(Cauza C-619/18)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Banks, H. Krämer, S. Kaleda, agenți)

Pârâtă: Republica Polonă

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme și prin aplicarea acesteia judecătorilor numiți la Curtea Supremă până la 3 aprilie 2018 precum și prin acordarea Președintelui Republicii Polone a puterii discreționare de prelungire a funcției judiciare active a judecătorilor Curții Supreme, Republica Polonă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor combinate ale articolului 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană și ale articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

obligarea Republicii Polone la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În primul rând, Comisia susține că dispozițiile Legii din 8 decembrie 2017 privind Curtea Supremă referitoare la reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor în exercițiu, numiți la Curtea Supremă înainte de data de intrare în vigoare a legii menționate (3 aprilie 2018), aduc atingere principiului inamovibilității judecătorilor.

În al doilea rând, Comisia susține că dispozițiile Legii privind Curtea Supremă prin care se acordă Președintelui Republicii Polone puterea discreționară de prelungire a funcției judiciare active a judecătorilor Curții Supreme aduc atingere principiului independenței judecătorilor.

____________