Language of document :

Tožba, vložena 2. oktobra 2018 – Evropska komisija/Republika Poljska

(Zadeva C-619/18)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: K. Banks, H. Krämer in S. Kaleda, agenti)

Tožena stranka: Republika Poljska

Predlog tožeče stranke

Ugotovi naj se, da je Republika Poljska s tem, da je znižala upokojitveno starost sodnikov Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče) in to upokojitveno starost uporabila za sodnike, ki so bili za sodnike Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče) imenovani pred 3. aprilom 2018, in s tem, da je predsedniku Republike Poljske dala pravico, da aktivni mandat sodnikov Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče) podaljša po prostem preudarku, kršila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 19(1), drugi pododstavek, Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

Republiki Poljski naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija najprej navaja, da se z določbami ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (zakon z dne 8. decembra 2017 o vrhovnem sodišču), s katerimi je bila znižana upokojitvena starost aktivnih sodnikov, ki so bili za sodnike Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče) imenovani pred začetkom veljavnosti tega zakona (3. april 2018), krši načelo nezamenljivosti sodnikov.

Komisija nato navaja, da se z določbami zakona o vrhovnem sodišču, ki predsedniku Republike Poljske dajejo pravico, da aktivni mandat sodnikov Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče) podaljša po prostem preudarku, krši načelo neodvisnosti sodnikov

____________