Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 14.09.2018 – Energiavirasto

(Cauza C-578/18)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Energiavirasto

Pârâte: A, Caruna Oy

Întrebările preliminare

Articolul 37 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE trebuie interpretat în sensul că o persoană care este client consumator al unui operator de rețea și care sesizează autoritatea de reglementare națională trebuie considerată „parte afectată” în sensul alineatului (17) al articolului menționat, fiind afectată de decizia autorității de reglementare și, deci, autorizată să introducă o cale de atac în fața unei instanțe naționale împotriva deciziei autorității de reglementare cu privire la operatorul de rețea?

În cazul în care persoana menționată la prima întrebare nu trebuie considerată „parte afectată” în sensul articolului 37 din Directiva privind piața energiei electrice (Directiva 2009/72/CE1 ), un client consumator cu un statut similar cu cel al recurentului din litigiul principal, dreptul Uniunii conferă, pe baza unui alt temei juridic, dreptul de a participa, în fața autorității de reglementare, la soluționarea cererii unei cereri de intervenție, sau dreptul de a sesiza cu această cauză o instanță națională, sau această chestiune este reglementată de dreptul național?

____________

1 JO 2009, L 211, p. 55.