Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 21. srpna 2018 – AS v. Deutsches Patent- und Markenamt

(Věc C-541/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: AS

Žalovaný: Deutsches Patent- und Markenamt

Předběžná otázka

Má označení rozlišovací způsobilost, pokud existují prakticky významné a srozumitelné možnosti používat jej u výrobků a služeb jako označení původu, ačkoliv se přitom nejedná o nejpravděpodobnější způsob použití označení1 ?

____________

1 Výklad čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).