Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. kolovoza 2018. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) - AS protiv Deutsches Patent- und Markenamt

(predmet C-541/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tuženik: Deutsches Patent- und Markenamt

Prethodno pitanje

Ima li znak razlikovni karakter kada postoje praktično značajne i jasne mogućnosti da ga se koristi kao oznaku podrijetla robe ili usluga, čak i ako se pritom ne radi o najvjerojatnijem obliku uporabe znaka1 ?

____________

1 Tumačenje članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.)