Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. augusztus 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AS kontra Deutsches Patent- und Markenamt

(C-541/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: AS

Alperes: Deutsches Patent- und Markenamt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Alkalmas e megkülönböztetésre a megjelölés, ha gyakorlati szempontból jelentős és kézenfekvő lehetőség van arra, hogy áruk vagy szolgáltatások származásának jelzéseként használják, még akkor is, ha ez nem a megjelölés használatának legvalószínűbb formája1 ?

____________

1 A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 299., 25. o.) 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmezése.