Language of document :

2018 m. rugpjūčio 21 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AS / Deutsches Patent- und Markenamt

(Byla C-541/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja ir apeliantė: AS

Atsakovė ir kita proceso šalis: Deutsches Patent- und Markenamt

Prejudicinis klausimas

Ar žymuo turi skiriamųjų požymių, jei yra praktiniu požiūriu svarbių ir akivaizdžių galimybių naudoti jį prekių ar paslaugų kilmei žymėti, net jei tai ir nėra labiausiai tikėtinas šio žymens naudojimo būdas1 ?

____________

1 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 3 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimas.