Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 21 august 2018 – AS/Deutsches Patent- und Markenamt

(Cauza C-541/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: AS

Pârât: Deutsches Patent- und Markenamt

Întrebările preliminare

Un semn are caracter distinctiv dacă există în practică posibilități semnificative și evidente de a-l utiliza ca indicație de origine pentru bunuri sau servicii, chiar dacă aceasta nu este cea mai probabilă formă de utilizare a semnului1 ?

____________

1     Interpretarea articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25).