Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 21. avgusta 2018 – AS/Deutsches Patent- und Markenamt

(Zadeva C-541/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Prijaviteljica in pritožnica: AS

Druga stranka v postopku: Deutsches Patent- und Markenamt

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali ima znak razlikovalni učinek, če obstajajo v praksi pomembne in očitne možnosti, da se uporabi za označevanje izvora blaga in storitev, tudi če pri tem ne gre za najverjetnejšo obliko uporabe znaka?1

____________

1 Razlaga člena 3(1)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).