Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. rujna 2018. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – LH protiv Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(predmet C-564/18)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: LH

Tuženik: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Prethodna pitanja

Mogu li se odredbe koje se odnose na nedopuštene zahtjeve, sadržane u članku 33. Direktive 2013/32/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (preinačena) (u daljnjem tekstu: Direktiva o postupcima) tumačiti na način da im nije protivan propis države članice na temelju kojega je zahtjev u postupku azila nedopušten kada je njegov podnositelj u spomenutu državu članicu, Mađarsku, došao preko zemlje u kojoj nije izložen progonu ili opasnosti od teške štete odnosno u kojoj je zajamčena odgovarajuća razina zaštite?

Mogu li se članak 47. Povelje o temeljnim pravima i članak 31. Direktive o postupcima – uzimajući također u obzir odredbe članaka 6. i 13. Europske konvencije o ljudskim pravima – tumačiti na način da im je sukladan propis države članice koji predviđa obvezujući osmodnevni za provedbu upravnosudskog postupka o zahtjevima koji su u postupcima azila proglašeni nedopuštenima?

____________

1 Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL 2013., L 180, str. 60.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249.)