Language of document :

2018 m. rugsėjo 7 d. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LH / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Byla C-564/18)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: LH

Atsakovė: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2013/32/ES1 dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (nauja redakcija) (toliau – Procedūrų direktyva) 33 straipsnio nuostatos dėl nepriimtinų prašymų gali būti aiškinamos taip, kad jomis nėra draudžiami valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos per prieglobsčio procedūrą prašymas laikomas nepriimtinu, jeigu prašytojas atvyko į minėtą valstybę narę, Vengriją, per šalį, kurioje jis nebuvo persekiojamas ir jam nekilo didelės žalos grėsmė, arba kurioje yra užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis?

2.    Ar Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis ir Procedūrų direktyvos 31 straipsnis, taip pat atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių konvencijos 6 ir 13 straipsnių nuostatas, gali būti aiškinami taip, kad valstybės narės teisės aktai atitinka šias nuostatas, kai juose numatytas privalomas 8 dienų terminas procedūrai administraciniame teisme, susijusiai su prašymais, kurie per prieglobsčio procedūrą buvo pripažinti nepriimtinais?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013, p. 60).