Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 7 septembrie 2018 – LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Cauza C-564/18)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere:

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamant: LH

Pârât: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Întrebările preliminare

Dispozițiile articolului 33 din Directiva 2013/32/UE1 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare) (denumită în continuare „Directiva privind procedurile”), referitoare la cererile inadmisibile, pot fi interpretate în sensul că nu se opun reglementării unui stat membru în temeiul căreia o cerere este inadmisibilă în cadrul procedurii de azil în cazul în care solicitantul a ajuns în statul membru respectiv − Ungaria – printr-o țară în care nu este expus unei persecuții sau unui risc de vătămare gravă ori în care este garantat un nivel de protecție adecvat?

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 31 din Directiva privind procedurile − ținând seama și de dispozițiile articolelor 6 și 13 din Convenția europeană a drepturilor omului − pot fi interpretate în sensul că reglementarea unui stat membru este conformă [acestor dispoziții] în cazul în care prevede un termen imperativ de 8 zile pentru procedura jurisdicțională administrativă referitoare la cererile declarate inadmisibile în cadrul procedurilor de azil?

____________

1 Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO 2013, L 180, p. 60).