Language of document :

Tužba podnesena 17. listopada 2018. – Mađarska protiv Europskog parlamenta

(predmet C-650/18)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelj: Mađarska (zastupnici: M. Z. Fehér, G. Tornyai i Zs. Wagner, agenti)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. rujna 2018. o prijedlogu kojim se Vijeće poziva da, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji, utvrdi da postoji očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija.

naloži Europskom parlamentu snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu svojoj tužbi mađarska vlada navodi četiri tužbena razloga.

1.    Mađarska vlada smatra da je Europski parlament prilikom glasovanja o pobijanoj odluci teško povrijedio odredbe članka 345. UFEU-a i svojega Poslovnika. Od glasova zastupnika u Europskom parlamentu uračunati su samo oni za i protiv, a ne i suzdržani, što je protivno odredbama članka 354. UFEU-a i članka 178. stavka 3. Poslovnika Europskog parlamenta. Da su uračunati i suzdržani glasovi, glasovanje bi bilo drukčije (prvi tužbeni razlog).

2.    Kao drugo, predsjednik Europskog parlamenta nije uzeo u obzir mišljenje Odbora za ustavna pitanja Europskog parlamenta (AFCO) u vezi s tumačenjem Poslovnika, unatoč tomu što su prije glasovanja postojale osnovane sumnje u pogledu prebrojavanja glasova. Slijedom toga, povrijedio je načelo pravne sigurnosti, s obzirom na to da je prije i tijekom glasovanja postojala ili je nastavila postojati nesigurnost u pogledu tumačenja Poslovnika (drugi tužbeni razlog).

3.    Kao treće, mađarska vlada tvrdi da su prilikom glasovanja o pobijanoj odluci povrijeđena demokratska prava zastupnika u Europskom parlamentu i temeljna načela jednakog postupanja sa zastupnicima i izravne demokracije. Zastupnici nisu mogli izvršavati svoja prava potrebna za obavljanje svojih funkcija predstavljanja naroda u skladu s demokratskim načelom koje podrazumjeva i mogućnost suzdržanosti (treći tužbeni razlog).

4.    Kao četvrto, mađarska vlada smatra da pobijana odluka povređuje temeljno načelo lojalne suradnje institucija Unije i država članica utvrđeno u članku 4. stavku 3. UEU-a te pravna načela Unije poput načela lojalne suradnje institucija Unije, načelo legitimnih očekivanja i načelo pravne sigurnosti, s obzirom na to da navedena odluka sadržava tvrdnje koje se odnose na postupke zbog povrede obveze koji su dovršeni ili su još u tijeku (četvrti tužbeni razlog).

____________