Language of document :

2018 m. spalio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija / Europos Parlamentas

(Byla C-650/18)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Vengrija, atstovaujama M.Z. Fehér, G. Tornyai ir Zs. Wagner

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl pasiūlymo, kuriuo pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį Taryba raginama nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad Vengrija šiurkščiai pažeidžia vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga;

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį Vengrijos vyriausybė remiasi keturiais pagrindais:

1.    Pirmiausia Vengrijos vyriausybė tvirtina, kad, kiek tai susiję su balsavimu dėl ginčijamos rezoliucijos, Europos Parlamentas šiukščiai pažeidė SESV 354 straipsnio nuostatas bei savo darbo tvarkos taisykles. Per balsavimą buvo atsižvelgta tik į Europos Parlamento narių “už” ir “prieš” balsus, nepaisant susilaikymų, o tai prieštarauja SESV 354 straipsnio ir Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 178 straipsnio 3 dalies nuostatoms. Jeigu būtų buvę atsižvelgta į susilaikymus, balsavimo rezultatas būtų kitoks (pirmasis pagrindas).

2.    Antra, Europos Parlamento pirmininkas neprašė Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto (AFCO) nuomonės dėl darbo tvarkos taisyklių aiškinimo, nors prieš balsavimą buvo rimtų abejonių, kaip reikia skaičiuoti balsus. Todėl jis pažeidė teisinio saugumo principą, nes tiek prieš balsavimą, tiek po jo, buvo abejonių dėl darbo tvarkos taisyklių aiškinimo, ir tos abejonės išliko (antrasis pagrindas).

3.    Trečia, Vengrijos vyriausybė nurodo, kad, kiek tai susiję su balsavimu dėl ginčijamos rezoliucijos, buvo pažeisti Europos Parlamento nariams suteikti demokratiniai įgaliojimai ir pagrindiniai vienodo parlamentarų vertinimo ir tiesioginės demokratijos principai. Parlamento nariai negalėjo pasinaudoti savo įgaliojimais, kurie būtini vykdant jų, kaip tautos atstovų, pareigas remiantis demokratijos principu, kuris apima ir galimybę susilaikyti (trečiasis pagrindas).

4.    Ketvirta, Vengrijos vyriausybė teigia, kad ginčijama rezoliucija pažeidžia pagrindinį Sąjungos institucijų ir valstybių narių lojalaus bendradarbiavimo principą, teisėtų lūkesčių ir teisinio saugumo principus, nes joje padaryta išvada pagrįsta jau užbaigtomis ar vis dar vykstančiomis pažeidimo procedūromis (ketvirtasis pagrindas).

____________