Language of document :

Tožba, vložena 17. oktobra 2018 – Madžarska/Evropski parlament

(Zadeva C-650/18)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Madžarska (zastopniki: M.Z. Fehér, G. Tornyai in Zs. Wagner, agenti)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2018 o predlogu, naj Svet v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji ugotovi obstoj očitnega tveganja hujše kršitve vrednot, na katerih temelji Unija, ki bi jo lahko storila Madžarska.

Evropskemu parlamentu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Madžarska vlada v utemeljitev tožbe navaja štiri razloge:

1.    Madržarska vlada meni, da je Evropski parlament pri glasovanju o izpodbijani resoluciji hudo kršil določbe člena 354 PDEU in svojega poslovnika. Med glasovi, ki so jih oddali poslanci Evropskega parlamenta, so bili upoštevani zgolj glasovi za in proti, vzdržani glasovi pa ne, kar je v nasprotju s členom 354 PDEU in členom 178(3) Poslovnika Evropskega parlamenta. Če bi bili vzdržani glasovi upoštevani, bi bil izid glasovanja drugačen (prvi tožbeni razlog).

2.    Drugič, predsednik Evropskega parlamenta ni zaprosil za mnenje Odbora Evropskega parlamenta za ustavne zadeve (AFCO) glede razlage Poslovnika, čeprav so se pred glasovanjem pojavili dvomi v zvezi z načinom ponovnega štetja glasov. Zato je kršil načelo pravne varnosti, saj je tako pred kot po glasovanju obstajala negotovost glede razlage Poslovnika (drugi tožbeni razlog).

3.    Tretjič, madžarska vlada trdi, da so bile pri glasovanju o izpodbijani resoluciji kršene demokratične pravice poslancev Evropskega parlamenta ter temeljni načeli enakega obravavanja poslancev in neposredne demokracije. Poslanci niso mogli uveljavljati svojih pravic, nujnih za opravljanje funkcije zastopanja ljudstva v skladu z načelom demokratičnosti, ki vključuje tudi možnost vzdržanja pri glasovanju (tretji tožbeni razlog).

4.    Četrtič, madžarska vlada meni, da je z izpodbijano resolucijo kršeno temeljno načelo lojalnega sodelovanja med institucijami Unije in državami članicami, ki je določeno v členu 4(3) PEU, in pravna načela Unije, kot so načelo lojalnega sodelovanja med institucijami Unije, načelo legitimnih pričakovanj in načelo pravne varnosti, saj navedena resolucija vsebuje navedbe, ki se nanašajo na postopke za ugotavljanje kršitev, ki so že končani ali pa še potekajo (četrti tožbeni razlog).

____________