Language of document :

2018 m. rugpjūčio 3 d. Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

(Byla C-513/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Autoservizi Giordano società cooperativa

Atsakovas: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2003/96/EB1 7 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad į jo taikymo sritį patenka visos įmonės ir valstybiniai arba privatūs ūkio subjektai, veikiantys keleivių vežimo autobusais sektoriuje, įskaitant autobusų nuomą su vairuotoju, ir ar šia nuostata draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais įgyvendinama ši direktyva, nes dyzeliną komercijos tikslams naudojantiems subjektams nėra priskirti autobusų nuomos su vairuotoju veiklos vykdytojai?

2.    Ar dėl minėtos Direktyvos Nr. 2003/96/EB 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos diskrecijos („Valstybės narės gali diferencijuoti komercinės ir nekomercinės paskirties dyzelino, naudojamo kaip reaktyvinių variklių degalai, apmokestinimą, jei laikomasi minimalių Bendrijos lygių, o komercinės paskirties dyzelino, naudojamo kaip reaktyvinių variklių degalai, mokesčio norma nėra mažesnė už 2003 m. sausio 1 d. galiojusį nacionalinį apmokestinimo lygį“) nuostata, pagal kurią komercinės paskirties dyzelinui priskiriamas ir „atsitiktiniam keleivių vežimui“ skirtas dyzelinas, netampa tiesiogiai ir nesąlygiškai taikytina?

3.    Ar minėtos Direktyvos 7 straipsnio turinys yra pakankamai tikslus ir nesąlygiškas, kad asmuo galėtų juo remtis prieš atitinkamos valstybės narės institucijas?

____________

1 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, 2003, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 405).