Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. augustā iesniedza Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Itālija) – Autoservizi Giordano società cooperativa/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

(Lieta C-513/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Pamatlietas puses

Prasītājs: Autoservizi Giordano società cooperativa

Atbildētājs: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2003/96/EK 1 7. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tā piemērošanas jomā ietilpst visi uzņēmumi un subjekti, publiski vai privāti, kas darbojas pasažieru pārvadājumu ar autobusu nozarē, tai skaitā arī ar nomātiem autobusiem ar vadītāju, un vai šī norma nepieļauj tādu nacionālu direktīvas īstenošanas normu, ciktāl tā neiekļauj starp subjektiem, kas lieto dīzeļdegvielu komerciālos nolūkos, arī tos, kas veic autobusu nomāšanu ar vadītāju?

Vai dalībvalstij Direktīvas 2003/96/EK 7. panta 2. punktā daļā atzītā rīcības brīvība (“Dalībvalstis var diferencēt par degvielu izmantojamās gāzeļļas komerciālu un nekomerciālu izmantošanu, ja tiek ievēroti Kopienas minimālie līmeņi un par degvielu izmantojamās komerciālās gāzeļļas likme nav zemāka par valsts nodokļu līmeni, kas ir spēkā 2003. gada 1 janvārī.”) normu, kura attiecas uz dīzeļdegvielas komerciālu izmantošanu “gadījuma rakstura pasažieru pārvadājumiem”, padara par tādu, kas nav tieši un bez nosacījumiem piemērojama?

Vai Direktīvas 2003/96/EK 7. pants no tā satura viedokļa ir, no vienas puses, pietiekami precīzs, un, no otras puses, ar beznosacījuma normas raksturu, lai uz to indivīds attiecībā pret attiecīgās dalībvalsts iestādēm varētu atsaukties tieši?

____________

1     Padomes Direktīva 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (OV 2003, L 283, 51. lpp.)