Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italia) la 3 august 2018 – Autoservizi Giordano società cooperativa/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Palermo

(Cauza C-513/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Autoservizi Giordano società cooperativa

Pârâtă: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Palermo

Întrebările preliminare

Articolul 7 din Directiva 2003/96/CE1 trebuie interpretat în sensul că în domeniul său de aplicare intră toate întreprinderile și entitățile, publice sau private, care își desfășoară activitatea în sectorul transportului de persoane cu autobuzul, inclusiv prin închirierea de autobuze cu șofer, iar această dispoziție se opune reglementării interne de transpunere a directivei, în măsura în care nu include printre entitățile care utilizează motorină de uz comercial și pe cele care desfășoară activitatea de închiriere de autobuze cu șofer?

Marja de apreciere recunoscută statelor, la care se referă alineatul (2) al articolului 7 din Directiva 2003/96/CE citată anterior („Statele membre pot să stabilească o diferențiere între utilizarea comercială și utilizarea privată a combustibilului gazos folosit [a se citi «motorinei folosite»] drept carburant, cu condiția să fie respectate ratele minime comunitare, iar rata stabilită pentru combustibilul gazos folosit [a se citi «motorina folosită»] drept carburant să nu scadă sub rata națională de impozitare aflată în vigoare la 1 ianuarie 2003”), face ca dispoziția prin care în motorina de uz comercial este inclusă și cea destinată „transportului ocazional de persoane” să nu fie imediat efectivă și necondiționată?

Articolul 7 din directiva citată anterior este, din punctul de vedere al conținutului său, pe de o parte, suficient de precis și, pe de altă parte, necondiționat, astfel încât să poată fi invocat în mod direct de un justițiabil față de autoritățile statului membru în cauză?

____________

1 Directiva 2003/96/CE a Consiliului din27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (JO 2003, L 283, p. 51, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 98).