Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Saarländisches Oberlandesgericht (Saksamaa) 23. augustil 2018 – BGL BNP Paribas SA versus TeamBank AG Nürnberg

(kohtuasi C-548/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Saarländisches Oberlandesgericht

Põhikohtuasja pooled

Kostja ja apellatsioonkaebuse esitaja: BGL BNP Paribas SA

Hageja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: TeamBank AG Nürnberg

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruse (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I määrus)1 artikkel 14 on kohaldatav nõude mitmekordsest loovutamisest kolmandatele isikutele tuleneva mõju suhtes?

2.    Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis millist õigust kohaldatakse sel juhul kolmandatele isikutele tuleneva mõju suhtes?

3.    Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, kohaldatakse nimetatud sätet mutatis mutandis?

4.    Juhul kui kolmandale küsimusele vastatakse jaatavalt, siis millist õigust kohaldatakse sel juhul kolmandatele isikutele tuleneva mõju suhtes?

____________

1 ELT 2008, L 177, lk 6.