Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Saarländisches Oberlandesgericht (Saksa) on esittänyt 23.8.2018 – BGL BNP Paribas SA v. TeamBank AG Nürnberg

(asia C-548/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Saarländisches Oberlandesgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: BGL BNP Paribas SA

Vastapuoli: TeamBank AG Nürnberg

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) 17.6.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 593/20081 saatavan siirrosta kolmansille aiheutuviin vaikutuksiin, kun saatava on siirretty useammin kuin kerran?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Mitä lakia sovelletaan tässä tapauksessa kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Sovelletaanko säännöstä analogisesti?

Mikäli kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi: Mitä lakia sovelletaan tässä tapauksessa kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin?

____________

1 EUVL 2008, L 177, s. 6.