Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. kolovoza 2018. uputio Saarländisches Oberlandesgericht (Njemačka) – BGL BNP Paribas SA protiv TeamBank AG Nürnberg

(predmet C-548/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Saarländisches Oberlandesgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BGL BNP Paribas SA

Tuženik: TeamBank AG Nürnberg

Prethodna pitanja

1.    Je li članak 14. Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Uredba Rim I)1 primjenjiv na učinke višestrukog ustupanja na treće osobe?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: kojem pravu podliježu u tom slučaju učinci prema trećim osobama?

3.    U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje: primjenjuje li se ta odredba na odgovarajući način?

4.    U slučaju pozitivnog odgovora na treće pitanje: kojem pravu podliježu u tom slučaju učinci prema trećim osobama?

____________

1 SL 2008., L 177, str. 6. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 109.)