Language of document :

A Saarländisches Oberlandesgericht (Németország) által 2018. augusztus 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BGL BNP Paribas SA kontra TeamBank AG Nürnberg

(C-548/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Saarländisches Oberlandesgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: BGL BNP Paribas SA

Alperes: TeamBank AG Nürnberg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Alkalmazható-e a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet („Róma I” rendelet)1 14. cikke többszörös engedményezésnél a harmadik személyekkel szembeni joghatásokra?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: melyik jog hatálya alá tartoznak ebben az esetben a harmadik személyekkel szembeni joghatások?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: alkalmazható-e ez a rendelkezés értelemszerűen?

A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: melyik jog hatálya alá tartoznak ebben az esetben a harmadik személyekkel szembeni joghatások?

____________

1 HL 2008. L 177., 6. o.; helyesbítés: HL 2009. L 309., 87. o.