Language of document :

2018 m. rugpjūčio 23 d. Saarländisches Oberlandesgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BGL BNP Paribas SA / TeamBank AG Nürnberg

(Byla C-548/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Saarländisches Oberlandesgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: BGL BNP Paribas SA

Kita apeliacinio proceso šalis: TeamBank AG Nürnberg

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (reglamentas „Roma I“)1 14 straipsnis taikytinas pasekmėms tretiesiems asmenims, kai reikalavimas perleidžiamas daugiau negu vieną kartą?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: kokia teisė tokiu atveju taikoma pasekmėms tretiesiems asmenims?

3.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar ši nuostata taikoma mutatis mutandis?

4.    Jeigu į trečiąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: kokia teisė tokiu atveju taikoma pasekmėms tretiesiems asmenims?

____________

1 OL L 177, 2008, p. 6.