Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. augustā iesniedza Saarländisches Oberlandesgericht (Vācija) – BGL BNP Paribas SA/TeamBank AG Nürnberg

(Lieta C-548/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Saarländisches Oberlandesgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: BGL BNP Paribas SA

Atbildētāja: TeamBank AG Nürnberg

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs) par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 1 , 14. pants vairākkārtējas cesijas gadījumā ir piemērojams attiecībā uz trešajām personām radītajām tiesiskajām sekām?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, kuras tiesības šādā gadījumā ir piemērojamas attiecībā uz trešajām personām radītajām tiesiskajām sekām?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai šī norma ir piemērojama pēc analoģijas?

Ja atbilde uz trešo jautājumu ir apstiprinoša, kuras tiesības šādā gadījumā ir piemērojamas attiecībā uz trešajām personām radītajām tiesiskajām sekām?

____________

1     OV 2008, L 177, 6. lpp.