Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Saarländisches Oberlandesgericht (Germania) la 23 august 2018 – BGL BNP Parisbas SA/TeamBank AG Nürnberg

(Cauza C-548/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Saarländisches Oberlandesgericht

Părțile din procedura principală

Pârâtă și apelantă: BGL BNP Parisbas SA

Reclamantă și intimată: TeamBank AG Nürnberg

Întrebările preliminare

Articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Regulamentul Roma I)1 este aplicabil efectelor față de terți, în cazul unor cesiuni multiple de creanțe?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, care este, în acest caz, legea aplicabilă efectelor față de terți?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, dispoziția în discuție se aplică mutatis mutandis?

În cazul unui răspuns afirmativ la a treia întrebare, care este legea aplicabilă, în acest caz, efectelor față de terți?

____________

1     JO 2008, L 177, p. 6.