Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Saarländisches Oberlandesgericht (Nemčija) 23. avgusta 2018 – BGL BNP Paribas SA/TeamBank AG Nürnberg

(Zadeva C-548/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Saarländisches Oberlandesgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: BGL BNP Paribas SA

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: TeamBank AG Nürnberg

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se člen 14 Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Uredba Rim I)1 uporablja za učinke za tretje osebe v primeru večkratnega odstopa?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: katero pravo se v tem primeru uporablja za učinke za tretje osebe?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali se ta določba uporablja po analogiji?

Če je odgovor na tretje vprašanje pritrdilen: katero pravo se v tem primeru uporablja za učinke za tretje osebe?

____________

1 UL 2008, L 177, str. 6.