Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 6. září 2018 – Société Générale S.A. v. Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Věc C-565/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Účastnice původního řízení

Odvolatelka: Société Générale S.A.

Odpůrkyně: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Předběžná otázka

Brání články 18, 56 a 63 SFEU takové vnitrostátní právní úpravě, která na finanční transakce, bez ohledu na stát, ve kterém jsou finanční subjekty a zprostředkovatel rezidenty, uplatňuje daň, která zatěžuje smluvní strany transakce, která se rovná pevně stanovené částce, jež se zvyšuje podle hodnotových pásem obchodů a liší se v závislosti na typu obchodovaného nástroje a hodnotě smlouvy, a která je splatná na základě skutečnosti, že transakce podléhající dani se týkají obchodování s derivátem, který se zakládá na cenném papíru vydaném společností, která je rezidentem ve státě, který tuto daň zavedl?

____________