Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Itaalia) 6. septembril 2018 – Société Générale S.A. versus Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(kohtuasi C-565/18)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Société Générale S.A.

Vastustaja: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Eelotsuse küsimus

Kas liikmesriigi õigusnormid, mille alusel kohaldatakse finantstehingute suhtes, olenemata finantsettevõtjate ja vahendaja residentsusest, tehingu poolte poolt tasumisele kuuluvat kindlasummalist maksu, mis kasvab tehingute väärtusvahemike kaupa ning muutub olenevalt kaubeldava instrumendi laadist ja lepingu väärtusest ja mida tuleb tasuda asjaolu tõttu, et maksustatavad tehingud puudutavad kauplemist tuletisinstrumendiga, mille alusvara on selle maksu kehtestanud riigi residendist äriühingu emiteeritud väärtpaber, on ELTL artiklitega 18, 56 ja 63 vastuolus?

____________