Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. rujna 2018. uputio Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italija) – Société Générale S.A. protiv Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(predmet C-565/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Société Générale S.A.

Druga stranka u žalbenom postupku: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Prethodno pitanje

Protivi li se člancima 18., 56. i 63. UFEU-a nacionalni propis kojim se na financijske transakcije, neovisno o državi u kojoj su financijski subjekti i posrednici rezidenti, primjenjuje porez na teret ugovornih strana u transakciji koji je jednak fiksnom iznosu koji raste ovisno o rasponu vrijednosti trgovanja te se mijenja ovisno o vrsti instrumenta kojim se trguje i vrijednosti ugovora, a koji se duguje na temelju činjenice da se oporezivim transakcijama trguje izvedenicom koja se temelji na vrijednosnom papiru što ga je izdalo društvo rezident u državi koja je uvela taj porez?

____________