Language of document :

A Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2018. szeptember 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Société Générale S. A. kontra Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(C-565/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Az alapeljárás felei

Felperes: Société Générale S. A.

Alperes: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az EUMSZ 18., EUMSZ 56. és EUMSZ 63. cikkel az a nemzeti szabályozás, amely a pénzügyi szereplők és a közvetítő illetősége szerinti államtól függetlenül írja elő a tranzakció feleit terhelő pénzügyi tranzakciós adó alkalmazását, amely a műveletek értékének sávjai szerint növekvő és a kereskedéssel érintett eszköz típusától, továbbá a szerződés értékétől függően eltérő fix összegnek felel meg, és amelyet arra figyelemmel kell megfizetni, hogy az adóköteles műveletek tárgyát az adót előíró államban illetőséggel rendelkező társaság által kibocsátott értékpapíron alapuló származtatott eszközzel való kereskedés képezi?

____________