Language of document :

2018 m. rugsėjo 6 d. Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société Générale S.A. / Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Byla C-565/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Société Générale S.A.

Kita apeliacinio proceso šalis: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Prejudicinis klausimas

Ar pagal SESV 18, 56 ir 63 straipsnius draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią finansiniams sandoriams, nepriklausomai nuo finansinės veiklos vykdytojų ir tarpininko rezidavimo valstybės, taikomas finansinio sandorio šalių mokėtinas mokestis, lygus fiksuotai sumai, didinamai atsižvelgiant į sandorių vertės ribas ir kintančiai atsižvelgiant į parduodamos priemonės tipą bei sutarties vertę, ir mokamas atsižvelgiant į tai, kad apmokestinamųjų sandorių dalykas yra prekyba išvestine finansine priemone, grindžiama finansine priemone, išleista įmonės, kuri yra įregistruota tą mokestį nustačiusioje valstybėje?

____________