Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. septembrī iesniedza Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Itālija) – Société Générale S.A./Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Lieta C-565/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Pamatlietas puses

Prasītāja: Société Générale S.A.

Atbildētāja: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 18., 56. un 63. pantam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kas neatkarīgi no finanšu tirgus dalībnieka un starpnieka rezidences valsts piemēro finanšu darījumiem nodokli, kas jāmaksā darījuma pusēm un ir vienāds ar fiksētu summu, kura pieaug pa tirdzniecības sliekšņu vērtībām un mainās atkarībā no tirgotā finanšu instrumenta veida un līguma vērtības, un kas ir jāmaksā tāpēc, ka nodoklim pakļauto darījumu priekšmets ir atvasināta finanšu instrumenta, kura pamatā ir nodokļa izveidotājā valstī rezidējošas sabiedrības emitēts vērtspapīrs, tirdzniecība?

____________