Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italia) la 6 septembrie 2018 – Société Générale S.A./Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Cauza C-565/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Părțile din procedura principală

Apelantă: Société Générale S.A.

Intimată: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Întrebarea preliminară

Articolele 18, 56 și 63 TFUE se opun unei reglementări naționale care aplică tranzacțiilor financiare, independent de statul de reședință al operatorilor financiari și al intermediarului, o taxă care este suportată de părțile contractante la tranzacție, care este egală cu un cuantum fix progresiv pe tranșe valorice ale tranzacțiilor și variabil în funcție de tipul de instrument tranzacționat și de valoarea contractului și care este datorată în funcție de faptul că operațiunile supuse taxei au ca obiect tranzacționarea unui instrument derivat bazat pe un titlu emis de o societate rezidentă în statul care instituie taxa în cauză?

____________