Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Hamburg (Γερμανία) στις 31 Αυγούστου 2018 – Eurowings GmbH κατά JJ και KI

(Υπόθεση C-557/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Hamburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εναγομένη και εκκαλούσα: Eurowings GmbH

Ενάγοντες και εφεσίβλητοι: JJ, KI

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει να υπολογίζεται η αποζημίωση που προβλέπει το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 με βάση το συνολικό αεροπορικό ταξίδι, ακόμη και όταν επιβάτης έχει αφιχθεί στον τελικό προορισμό του με καθυστέρηση τριών ή περισσότερων ωρών λόγω καθυστερήσεως/ματαιώσεως της πτήσεως ανταποκρίσεως, ενώ η συνδετική πτήση είχε αφιχθεί εγκαίρως, οι δύο πτήσεις έχουν εκτελεσθεί από διαφορετικούς αερομεταφορείς και η επιβεβαίωση της κρατήσεως είχε πραγματοποιηθεί από ταξιδιωτικό πράκτορα ο οποίος συνδύασε τις πτήσεις για τον πελάτη του;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).